"Svět všudypřítomné zeleně nás provází na každém kroku, po celý náš život.

Často si to ani neuvědomujeme, ale to právě on v nás vytváří příjemné pocity harmonie a krásy, pocity sounáležitosti, domova a bezpečí.

Chraňme si ho a pečujme o něj…"
veřejná zeleň

VEŘEJNÁ ZELEŇ


Provádíme veškeré úpravy veřejné zeleně. Zakládáme parky, uliční stromořadí, sportovní plochy, zelené plochy areálů firem, ozelenění komunikací, biokoridory, větrolamy, ovocná stromořadí i krajinnou zeleň.

soukromé zahrady

SOUKROMÉ ZAHRADY


Projektování a následná realizace zahrad je asi nejzajímavější činností našeho oboru. Zajímavá je především tím, že je zde možno experimentovat s prostorem, tvary, kamennými prvky, vodou, či druhovým složením rostlin.

zahradní jezera

ZAHRADNÍ JEZERA


Vodní prvky jsou nedílnou součástí každé zahrady. Díky ní vzniká v zahradě biotop, který doslova násobí propojení s přírodou. Budujeme jezírka a jezera všech velikostí. Samozřejmostí jsou i jezera upravená pro koupání.

kámen v zahradě

PROJEKTOVÉ SLUŽBY


Činnost projekční kanceláře je naprosto neodmyslitelnou součástí našeho konání. Právě zde se rodí myšlenky a plány celého díla. Provádíme kompletní projektovou přípravu soukromých zahrad i veřejné zeleně.

posudky stromů a arboristika

POSUDKY STROMŮ A ARBORISTIKA


Speciální službou, vyhledávanou především správci obcí a státní správou je posuzování stavu stromů. Zpravidla řešíme problém provozní bezpečnosti, dále pak častá poškození stromů různého původu.

zemní práce a autodoprava

OBCHOD SADOVNICKÝM MATERIÁLEM


Pro realizaci Vašich zakázek Vám spolehlivě zkompletujeme a dopravíme veškerý rostlinný materiál, včetně materiálu souvisejícího.