KDO JSME

Naše společnost se zabývá vším, co souvisí ze stromy a zelení obecně. Tedy odbornou sadovnickou činností, tvorbou a údržbou zahrad, parků, krajinných prvků a veškerou činností s tím související, jako je obchod se sadovnickým materiálem, specializovaná autodoprava atp.

Společnost byla založena v roce 2005. Po mnoha nelehkých krocích jsme došli do dnešní podoby, kdy jsme schopni zcela komplexně řešit a realizovat zakázky. Uvědomujeme si, že komplexnost a organizace prací jsou naší hlavní devizou a  s touto myšlenkou se snažíme dále rozvíjet.

Základem naší činnosti je v současné době projekce a  realizace a  údržba veřejných prostranství (parky, ozelenění cest, památníky, hřbitovy atp.), firemních areálů, sportovních ploch a soukromých zahrad.

Dalším prvkem je výstavba zahradních jezírek, od malých okrasných, až po velká koupací jezera. Zabýváme se také návrhy a  montáží závlahových systémů.

Samozřejmostí je nabídka celoroční údržby zeleně, od posekání trávníku, po ošetření vzrostlých stromů.

Vytvořili jsme systém spolupráce se zákazníky „Systém komplexní spolupráce“, kdy je možno díky vzájemnému pochopení možností a zájmů dosáhnout výsledků na profi úrovni za výrazně nižších nákladů a bez nutnosti shánění dotací. Tento systém byl vytvořen především pro obce.

Provozovnu společnosti máme od jara 2016 na adrese Cihelna 64, Dobronín, nedaleko města Polné. Působíme především v kraji Vysočina.