STROM SPECI
>> ODBORNÁ ARBORISTICKÁ ČINNOST

Nedílnou součástí projektových příprav je odborné řešení stávající zeleně. V prvé řadě je nutno analyzovat aktuální stav, dále dle potřeby provést posouzení jednotlivých stromů, návrhy opatření a pro dlouhodobější řešení i plány údržeb a následných opatření.

Dendrologický průzkum - zmapování a analýza aktuálního stavu zeleně

Posudky stromů - posouzení stavu řešených stromů, včetně potřebných výpočtů, s návrhem řešení, případně dalších postupů.

Plány údržeb a opatření - pro dlouhodobější řešení připravujeme plány potřebných zásahů. Jsme schopni se přizpůsobit potřebám správců zeleně.

Při řešení složitých, nebo zásadních případů spolupracujeme s orgány ochrany přírody, především AOPK ČR, nebo s  příslušnými odbory Magistrátů měst.