STROM SPECI
>> PROJEKTOVÉ SLUŽBY

Provádíme kompletní projektové služby v oboru zahradní a krajinářské tvorby. Vaše návrhy a projekty zpracovávají diplomovaní specialisté v oborech zahradního inženýrství a zahradní a krajinářské architektury.

Při tvorbě každého projektu je kladen důraz na potřeby a požadavky investora. Proto je nutná vzájemná komunikace a osobní přístup. Návrh zeleně musí splňovat estetické a funkční požadavky, zároveň musí zapadat do svého okolí a ladit s architekturou domu či obce.

Nabízíme vypracování projektu různého rozsahu:

  • soukromé plochy - terasy s mobilní zelení, atria, předzahrádky až po rozlehlé rodinné zahrady
  • veřejná zeleň - náves, park, hřbitov, reprezentativní prostranství u škol a kulturních zařízení, zahrada mateřské školy
  • krajina – stromořadí, revitalizace

S ohledem na potřeby zákazníka a charakter daného zadání obsahuje projekt několik základních částí a postupů:

  • terénní průzkum, fotodokumentace, mapování, první konzultace
  • inspirační zdroje pro lepší představu investora, vytvoření studie pro základní vymezení ploch a celkového konceptu řešeného prostoru
  • vizualizace, model, půdorys, řezy terénem
  • osazovací plány, technické detaily
  • slovní doprovod – průvodní zpráva, položkový rozpočet