REFERENCE

Vybrané referenční zakázky:

Sadové úpravy v obci Arnolec ( následné údržby)
Sadové úpravy v obci Dobroutov
Sadové úpravy v obci Janovice
Sadové úpravy v obci Malá Losenice
Sadové úpravy v obci Nadějov
Sadové úpravy v městysu Štoky
Sadové úpravy v obci Záborná
Sadové úpravy a údržba zeleně ve městě Polná
Sadové úpravy v okolí návesního rybníka v obci Dobroutov
Sadové úpravy  okolí hřiště v obci Záborná
Sadové úpravy okolí vodovodu v obci Kamenná ( IPOS PS )
Ozelenění části skládky Henčov (IPOS PS)
Ozelenění nového areálu ZD Vysočina Polná
Úpravy okolí Domu zdraví v Jihlavě
Úpravy v areálu firmy TKZ Polná
Úpravy okolí firmy SC Metal Přibyslav
Úpravy okolí ČS Mivokor Polná
Úpravy a údržba okolních prostor firmy IP Izolace Polná
Založení bukového arboreta mezi obcemi Buková – Nížkov
Přírodní zahrady mateřských školek v Polné
Přírodní zahrada školní družiny v Polné
Výsadba mezí u obce Věžnice (JI)
Výsadba ovocných alejí u obce Rušinov

Pro obce:
Arnolec
Dobronín
Dobroutov
Hněvkovice (Ledeč nad Sáz.)
Janovice
Klučov
Malá Losenice
Nadějov
Nížkov
Polná (město)
Střítež (JI)
Šlapanov
Štoky ( městys + Pozovice, Petrovice, Zvonějov)
Záborná
Zašovice