SYSTÉM KOMPLEXNÍ SPOLUPRÁCE

OBNOVA ZELENĚ JE PROCES SKLÁDAJÍCÍ SE Z MNOHA DÍLŮ. UMÍME JE REALIZOVAT VŠECHNY, NEBO SE S VÁMI ROZDĚLÍME.

Unikátní obchodní systém vytvořený především pro potřeby obcí. Spočívá ve vzájemné spolupráci při realizování záměrů a potřeb investora. Kombinujeme možnosti investora s možnostmi specializované firmy.

Nejlépe ale jednoduchý příklad:

Pan X.Y., starosta malé obce, není spokojen se vzhledem návsi a bezpečností starých stromů v obci. Nechce vyčerpat finanční prostředky obce drahými, často nerealizovatelnými projekty, ani velkou jednorázovou akcí, dotace jsou nejisté a vlastně ani neví co skutečně potřebuje.

1] Kontaktuje našeho pracovníka, stačí pouze do kontaktního mailu, už se Vám ozveme sami. Sjednáme schůzku, projdeme obec, kde zjistíme situaci, zmapujeme nejen náves, ale i veškeré možnosti obce a vypracujeme plán obnovy zeleně, realizovatelný pro tuto obec, včetně případných posudků a vyjádření ke vzrostlým stromům. Po úpravách a doladění návrhu dojde k realizaci, a toto je jejím výsledkem:

2] Pracovníci obce odstraní a odklidí nevhodné menší stromy a keře, které jim označíme. Naši pracovníci pokácí stromy přerostlé, nebezpečné, nutné kácet pomocí speciálních postupů. Dřevní hmotu opět odklidí pracovníci obce. Zajistíme vyfrézování pařezů z velkých stromů. Obec pomocí svého bagru odstraní pařezy keřů a naveze svým traktorem novou ornici. Také provede potřebné úpravy terénu.

3] Dodáme stromy, keře a potřebný pomocný materiál pro výsadby. Provedeme výsadbu stromů (z důvodu záruky), vyznačíme záhony, vysázíme keře. Poučení obecní pracovníci provedou dokončení záhonů, zamulčování, např. pomocí štěpky a kůry z místní pily a provedou zálivku.

4] Ve vhodném období naši pracovníci provedou ošetření vysokých stromů.

Výsledkem je obnovená zeleň v obci za téměř poloviční náklady,v rozsahu možností financování obcí, bez nutnosti shánění dotací. Jednotlivé části lze také rozložit do více let.