STROM SPECI
>> VEŘEJNÁ ZELEŇ

Provádíme veškeré úpravy veřejné zeleně. Zakládáme parky, uliční stromořadí, sportovní plochy, zelené plochy areálů firem, ozelenění komunikací, ovocná stromořadí i veškerou zeleň v krajině.

Následně poskytujeme veškerý servis, jako sekání a provzdušňování trávníků, řez stromů a keřů, hnojení a postřiky, likvidace nežádoucích plevelů. Dále pak řez a ošetření starých vzrostlých stromů. V případě nutnosti i kácení stromů, a to i v rizikových místech, pomocí speciálních postupů.